Teitl mewn ysgrifen gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n dewud Ymchwiliad Covid-19 y DU. Oddi tano mae logo'r ymchwiliad a logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyn. Mae ysgrifen ar y dde yn dweud Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2B - 29/03/2023 am 10yb. Bydd y Gwrandawiad yn edrych ar benderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol craidd yng Nghymru. Bydd AC yn annerch yr Ymchwiliad yn y Gwrandawiad Cyhoeddus i roi llais i brofiadau pobl anabl o Gymru a’u teuluoedd. Gwyliwch yn fyw ar sianel YouTube ‘UK Covid-19 Inquiry’.

Datganiad i’r Wasg: Ymchwiliad Covid-19 y DU – 29/03/2023

Ymchwiliad COVID-19 y DU i glywed yn uniongyrchol am brofiadau pobl anabl a’u teuluoedd yn ystod y pandemig Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio ymateb y DU i bandemig Covid-19 a’i effaith, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Cadeirir yr Ymchwiliad gan y Farwnes Heather Hallett, cyn farnwr yn y […]


Green lines form an oval shape around a red map of the United Kingdom.

Ymunwch â See Around Britain fel Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata rhan-amser

Mae See Around Britain yn chwilio am Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata Rhan-amser yng Ngorllewin Cymru, gan gynnwys Abertawe, a Chastell Nedd Port Talbot Mae See Around Britain (SAB) yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan bobl anabl ger Caerfyrddin. Mae’n rhedeg gwefan ac ap sy’n cynnig gwybodaeth i drigolion a thwristiaid am nifer o atyniadau a mannau […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad gan y Cyd-Gadeirydd

Sefydlwyd y Tasglu Hawliau Anabledd i oruchwylio datblygiad cynllun gweithredu i ddwyn yn ôl effeithiau niweidiol pandemig Covid-19 ar bobl anabl. Yn y blogbost hwn, mae Debbie Foster (Cyd-Gadeirydd y Tasglu ac Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd) yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y DRT ac yn edrych ymlaen at yr hyn […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Dweud eich dweud: Effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl

Mae Anabledd Cymru yn hapus i lansio ein harolwg ar effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl. Rydym yn cynnal yr ymchwil hwn i glywed eich straeon yn uniongyrchol a deall sut mae costau byw cynyddol wedi effeithio ar bobl anabl ledled Cymru. Mae’r argyfwng wedi bod yn parhau ers bron i flwyddyn ac mae’n dod yng […]


Testun gwyn ar gefndir brown sy'n dweud: Rydym yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost. #DiwrnodCofiorHolocost / 27 Ionawr. Mae llun o gannwyll wedi'i chynnau wrth ymyl y testun

Diwrnod Coffa’r Holocost 2023

Heddiw yw Diwrnod Coffa’r Holocost, amser i nodi 78 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz a chyfle i gofio am bawb a fu farw yn yr Holocost a hil-laddiadau eraill ledled y byd. Roedd pobl anabl ymhlith y rhai gafodd eu targedu gyntaf gan y gyfundrefn Natsïaidd, gyda channoedd o filoedd yn destun sterileiddio gorfodol. Amcangyfrifir bod […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members