Text that says Get ready to vote set within a light blue square, the Electoral commission logo and DW's logo is beneath the sqaure

Get ready to vote on 6 May

This is a guest blog post by Electoral Commission Wales. Get ready to vote There’s just one week to go until people in Wales head to the polls to decide who will represent them in the Senedd and as Police and Crime Commissioner. The Senedd has powers to make laws for Wales on a range […]


Paratowch i bleidleisio ar 6 Mai

Mae’r erthygl yma wedi cael ei ysgrifennu gan y Comisiwn Etholiadol, Cymru Paratowch i bleidleisio Dim ond un wythnos sydd nes bydd pobl yng Nghymru yn bwrw eu pleidlais i benderfynu pwy fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd ac fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae gan y Senedd bwerau i ddeddfu dros Gymru […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members