Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Gweithio fel intern yn Anabledd Cymru: Profiad Rosie

Dros y blynyddoedd, rydym wedi croesawu nifer o interniaid i ymuno â thîm AC i roi cyfle iddynt ddysgu mwy am yr hyn rydym yn ei wneud a chael profiad ymarferol ym mhob agwedd o’n sefydliad. Ein recriwt diweddaraf oedd Rosie, myfyriwr blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd. A ninnau newydd symud i’n cartref newydd yng […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members