Ar gefndir gwyrddlas ac oren, mae testun gwyn yn dweud: Anabledd Cymru yn cyflwyno - Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol. Dathlu cyfraniad ymgyrchwyr Hawliau Anabledd. Stadiwm Dinas Caerdydd ac ar-lein, 19eg Hydref. Mae logo AC wedi'i osod yn y gornel dde uchaf.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Arbedwch y dyddiad! Mae cynhadledd flynyddol Anabledd Cymru yn dod i Gaerdydd ar 19 Hydref 2022. Y Ffordd i Hawliau Ymunwch â ni yn Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i ni ddathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru yn ein digwyddiad cyntaf mewn person ers dros dwy flynedd. Mae pobl anabl wedi wynebu blynyddoedd o lymder ac […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members