Nodau

Cenhadaeth

Ein rôl graidd yw cynrychioli barn a blaenoriaethau aelodau i’r llywodraeth gyda’r nod o lywio a dylanwadu ar bolisi.

• Nod strategol 1: Dylanwadu ar wneuthurwyr polisi a phenderfyniadau ar bob lefel, trwy weithredu fel eiriolwr effeithiol dros farn, blaenoriaethau a diddordebau ein haelodau

• Nod strategol 2: Datblygu a chefnogi gwaith sefydliadau sy’n cael eu rheoli gan bobl anabl

  • Nod strategol 3: Arwain a datblygu sefydliad effeithiol, cynaliadwy a sicrhau llywodraethu cadarn.

Gwerthoedd

  • Model Cymdeithasol Anabledd
  • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol
  • Cymdeithas gynhwysol
  • Hunan-benderfyniad
  • Ffagl o arfer gorau
  • Ymrwymiad i gyflawni ansawdd

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members