Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad gan y Cyd-Gadeirydd

Sefydlwyd y Tasglu Hawliau Anabledd i oruchwylio datblygiad cynllun gweithredu i ddwyn yn ôl effeithiau niweidiol pandemig Covid-19 ar bobl anabl. Yn y blogbost hwn, mae Debbie Foster (Cyd-Gadeirydd y Tasglu ac Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd) yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y DRT ac yn edrych ymlaen at yr hyn […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Dweud eich dweud: Effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl

Mae Anabledd Cymru yn hapus i lansio ein harolwg ar effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl. Rydym yn cynnal yr ymchwil hwn i glywed eich straeon yn uniongyrchol a deall sut mae costau byw cynyddol wedi effeithio ar bobl anabl ledled Cymru. Mae’r argyfwng wedi bod yn parhau ers bron i flwyddyn ac mae’n dod yng […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members