Amdanom

Sefydlwyd Anabledd Cymru fel corff annibynnol, nid-er-elw yn 1972. Aelodau’r corff yw grwpiau anabledd a’u cefnogwyr ar draws y wlad.

Rydym yn cynnal rôl unigryw yng Nghymru wrth hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl, dim ots pa amhariad corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd meddwl. Yn ogystal, rydym yn cydnabod fod llawer o bobl anabl yn meddu ar sawl identiti ac yn gallu wyneb aml-anffafriaeth.

Byddwn yn dilyn y Model Anabledd Cymdeithasol sy’n cydnabod fod pobl yn anabl   yn sgil cynllunio gwael, gwasanaethau anhygyrch ac agweddau pobl eraill yn hytrach na’u hamryw amhariadau. Cydnabyddir Anabledd Cymru fel y prif gorff yn y wlad sy’n hyrwyddo deall, mabwysiadu a gweithredu’r Model Anabledd Cymdeithasol.

Rydym wedi darparu model ar gyfer cyrff anabledd eraill yng Nghymru o ran sut i drawsnewid corff traddodiadol pobl anabl i fod yn gorff o bobl anabl. Byddwn yn cydweithio â phob rhan o’r llywodraeth – lleol, Cynulliad, San Steffan ac Ewrop – er datblygu polisïau, ymgyrchu, lobio, herio… Rheolir Anabled Cymru gan ein Bwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol, a etholir o blith pobl anabl ar draws y wlad, sy’n gweithio gyda chyrff anabledd lleol a chenedlaethol. Rhaid i bawb a enwebir ac etholir i’r Bwrdd fod yn berson anabl.

Ein cyllidwyr?

Daw ein cyllid craidd o’r Cynulliad Cenedlaethol o dan Adran 64, Deddf Gwasanaeth Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968 ac Adran 28B, Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977. Pennir y grant bob tair blynedd.

Sponsored-by-Welsh-Assembly-Government-Bilingual

The Regional Areas in Wales:

Map of Wales showing the 22 regional areas

Table showing the 22 regional areas of Wales used by Disability Wales and recognised by the Welsh Assembly Government

North East

1. Flintshire
2. Denbighshire
3. Wrexham

North West

4. Anglesey
5. Gwynedd
6. Conwy Central
7. Powys
8. Ceredigion

South West

9. Carmarthenshire
10. Pembrokeshire
11. Swansea
12. Neath Port Talbot

South East

13. Cardiff
14. Caerphilly
15. Vale of Glamorgan
16. Rhondda Cynon Taff
17. Torfaen
18. Bridgend
19. Monmouthshire
20. Blaenau Gwent
21. Merthyr Tydfil
22. Newport

 

Become a member today and become part of what we do

Members