Yr Hyn sy’n Gweithio yng Nghymru: Mynd i’r Afael â’r Bwlch Cyflogaeth Anabledd

Yn 2021, roedd bwlch cyflogaeth o 31% ar gyfer pobl anabl. Mae ffrind Anabledd Cymru, Ruth Nortey, yn mynd i’r afael â’r bwlch hwn yng Nghymru fel rhan o’i hymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y blog hwn, mae Ruth yn ein cyflwyno i’w hymchwil sydd â’r nod o fynd i’r afael â’r bwlch yn […]


Disability Wales 50th anniversary logo with the numbers 50 in orange/gold colours. The words 'years' and 'mlynedd' curve around the bottom edge of the number 0. The organisation name is in English and Welsh on the right hand side of the numbers.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2022

Ar ôl misoedd o gynllunio, cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru ym mis Hydref. Hwn oedd ein digwyddiad hybrid cyntaf ers tair blynedd ac rydym mor falch bod cymaint o aelodau wedi ymuno â ni yn bersonol ac ar-lein o bob rhan o Gymru. Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar thema Y […]


DW staff and board members with Jane Hutt MS, Minister for Social Justice   Back row: Left to Right: Felix Shi (Director), Willow Holloway (Chairperson), Minister for Social Justice Jane Hutt MS, Rhian Davies (Chief Executive), Alex Osborne (Disability Equality Officer) Front: Anne Champ (Vice Chairperson). They're all smiling and wearing smart clothes ready to celebrate at DW's 50th anniversary dinner.

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru: Y Cinio Pen-blwydd

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru – Y Cinio Pen-blwydd Efallai ein bod wedi crybwyll, unwaith neu ddwy, fod Anabledd Cymru yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Doedden ni ddim yn gallu gadael i gyfle i nodi’r garreg filltir hon fynd heibio inni a dyna pam y gwnaethom ymgynnull yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar drothwy […]


DW 50th anniversary logo

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad mis Hydref

Ymrwymodd y Prif Weinidog i sefydlu Tasglu Hawliau Anabledd i Gymru yn nhymor newydd y Senedd. Mae’r Tasglu yn cael ei gyd-gadeirio gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, a’r Athro Debbie Foster, awdur yr Adroddiad Drws ar Glo. Mae’n ystyried canfyddiadau ac argymhellion adroddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl […]


Ar gefndir gwyrddlas ac oren, mae testun gwyn yn dweud: Anabledd Cymru yn cyflwyno - Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol. Dathlu cyfraniad ymgyrchwyr Hawliau Anabledd. Stadiwm Dinas Caerdydd ac ar-lein, 19eg Hydref. Mae logo AC wedi'i osod yn y gornel dde uchaf.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Arbedwch y dyddiad! Mae cynhadledd flynyddol Anabledd Cymru yn dod i Gaerdydd ar 19 Hydref 2022. Y Ffordd i Hawliau Ymunwch â ni yn Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i ni ddathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru yn ein digwyddiad cyntaf mewn person ers dros dwy flynedd. Mae pobl anabl wedi wynebu blynyddoedd o lymder ac […]


EQuip case study: Haris

Disability Wales EQuip Case Study: Haris EQuip Project Officer: Leandra Craine Disability Wales (DW) is the national association of Disabled People’s Organisations (DPOs) striving to achieve the rights and equality of disabled people in Wales. DW promotes the adoption and implementation of the Social Model of Disability, which identifies that it is environmental, organisational, and […]


The words Civil Society Shadow Report on the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (UNCRDP) in Wales in white writing on a blurred mixed green and orange background

Lansio Adroddiad: Adroddiad Cysgodol Cymdeithas Sifil Cymru ar Weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae adroddiad wedi’i ryddhau heddiw ar weithredu hawliau anabledd yng Nghymru. Ysgrifennwyd yr adroddiad, a gynhaliwyd gan Anabledd Cymru, i lywio adolygiad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl i weithrediad Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yn y DU. Dywedodd pobl anabl o bob rhan o Gymru wrth Anabledd Cymru, er […]


A black and white photo of Simon Green holding a sign that says Don't disable our future

Teyrnged i’r ymgyrchydd hawliau anabledd, Simon Green

Rydym wedi ein syfrdanu gan golled Simon Green, yr ymgyrchydd hawliau anabledd a oedd yn aelod hir-amser o’n Bwrdd Cyfarwyddwyr yn Anabledd Cymru. Roedd effaith Simon yn enfawr, ac fel Cadeirydd Clymblaid Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr fe ymgyrchodd yn ddiflino am well mynediad a chefnogaeth o ran gwasanaethau lleol yn ogystal ag eiriol dros […]


Llun o pob un o'r hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl uwchben ysgrifen du ar gefndir gwyn sy'n dweud Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Gadewch i ni siarad am gyflogaeth pobl anabl. Yn draddodiadol, mae cyfraddau cyflogaeth yn sylweddol is ar gyfer pobl anabl na phobl nad ydynt yn anabl. Mae ffigurau hyd at fis Mawrth 2020 yn dangos bod y gyfradd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl 16 i 64 oed yng Nghymru yn 50%, o gymharu ag 81% […]


Logo 50 mlwyddiant AC uwchben ysgrifen coch ar gefndir golau sy'n dweud: Arwyddo addewid Amser i Newid. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud, Newid y ffordd rydym yn meddwl a gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith.

Arwyddo addewid Amser i Newid

Ddydd Llun 7 Chwefror 2022, roeddem yn falch o lofnodi addewid cyflogwr Amser i Newid i newid y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith. Drwy lofnodi’r addewid, rydym yn ymuno â channoedd o sefydliadau i herio stigma iechyd meddwl. Llofnodwyd yr addewid mewn digwyddiad mewnol lle […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members