Ar gefndir gwyrddlas, mae testun gwyn yn dweud Newyddion Anabledd Cymru. Isod mae'r geiriau Cynhadledd Flynyddol uwchben y pennawd Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a'r Cyfryngau. Mae logo AC wedi'i osod o dan y pennawd ar yr ochr chwith ac ar y dde mae testun sy'n dweud: Dod â darlledwyr, newyddiadurwyr a phobl anabl at ei gilydd i feddwl am y portread o bobl anabl yn y cyfryngau. Lleoliad: Clwb Criced Sir Forgannwg ac Ar-lein. Dyddiad: 17 Hydref 2023.

Gwybodaeth bwysig am Gynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2023

Mae’r diwrnod mawr bron yma! Ar ôl misoedd o gynllunio, rydym yn edrych ymlaen at weld gwesteion, siaradwyr a stondinwyr i gyd yn dod at ei gilydd ddydd Mawrth 17 Hydref wrth i ni dynnu sylw at bobl anabl yn y cyfryngau. Mae’r diwrnod yn mynd i fod yn un prysur gyda phrif areithiau, trafodaeth […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members