Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Annheg, di-sail ac anniogel: Cynigion Llywodraeth Cymru ar godi’r uchafswm tâl wythnosol ar gyfer gofal a chymorth dibreswyl i oedolion

Mae cynigion Llywodraeth Cymru i alluogi awdurdodau lleol i gynyddu’r uchafswm taliadau wythnosol y mae’n rhaid i bobl anabl eu talu am ofal a chymorth cymdeithasol y mae mawr eu hangen yn annheg, yn ddi-sail ac yn anniogel, dywed sefydliadau sy’n cynrychioli buddiannau Pobl Fyddar, Pobl Anabl, Pobl Hŷn a Gofalwyr. Roedd adroddiad AC Prin […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members