The words Civil Society Shadow Report on the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (UNCRDP) in Wales in white writing on a blurred mixed green and orange background

Lansio Adroddiad: Adroddiad Cysgodol Cymdeithas Sifil Cymru ar Weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae adroddiad wedi’i ryddhau heddiw ar weithredu hawliau anabledd yng Nghymru. Ysgrifennwyd yr adroddiad, a gynhaliwyd gan Anabledd Cymru, i lywio adolygiad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl i weithrediad Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yn y DU. Dywedodd pobl anabl o bob rhan o Gymru wrth Anabledd Cymru, er […]


A black and white photo of Simon Green holding a sign that says Don't disable our future

Teyrnged i’r ymgyrchydd hawliau anabledd, Simon Green

Rydym wedi ein syfrdanu gan golled Simon Green, yr ymgyrchydd hawliau anabledd a oedd yn aelod hir-amser o’n Bwrdd Cyfarwyddwyr yn Anabledd Cymru. Roedd effaith Simon yn enfawr, ac fel Cadeirydd Clymblaid Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr fe ymgyrchodd yn ddiflino am well mynediad a chefnogaeth o ran gwasanaethau lleol yn ogystal ag eiriol dros […]


Llun o pob un o'r hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl uwchben ysgrifen du ar gefndir gwyn sy'n dweud Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Gadewch i ni siarad am gyflogaeth pobl anabl. Yn draddodiadol, mae cyfraddau cyflogaeth yn sylweddol is ar gyfer pobl anabl na phobl nad ydynt yn anabl. Mae ffigurau hyd at fis Mawrth 2020 yn dangos bod y gyfradd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl 16 i 64 oed yng Nghymru yn 50%, o gymharu ag 81% […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members