Teitl mewn ysgrifen gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n dewud Ymchwiliad Covid-19 y DU. Oddi tano mae logo'r ymchwiliad a logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyn. Mae ysgrifen ar y dde yn dweud Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2B - 29/03/2023 am 10yb. Bydd y Gwrandawiad yn edrych ar benderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol craidd yng Nghymru. Bydd AC yn annerch yr Ymchwiliad yn y Gwrandawiad Cyhoeddus i roi llais i brofiadau pobl anabl o Gymru a’u teuluoedd. Gwyliwch yn fyw ar sianel YouTube ‘UK Covid-19 Inquiry’.

Datganiad i’r Wasg: Ymchwiliad Covid-19 y DU – 29/03/2023

Ymchwiliad COVID-19 y DU i glywed yn uniongyrchol am brofiadau pobl anabl a’u teuluoedd yn ystod y pandemig Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio ymateb y DU i bandemig Covid-19 a’i effaith, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Cadeirir yr Ymchwiliad gan y Farwnes Heather Hallett, cyn farnwr yn y […]


Green lines form an oval shape around a red map of the United Kingdom.

Ymunwch â See Around Britain fel Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata rhan-amser

Mae See Around Britain yn chwilio am Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata Rhan-amser yng Ngorllewin Cymru, gan gynnwys Abertawe, a Chastell Nedd Port Talbot Mae See Around Britain (SAB) yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan bobl anabl ger Caerfyrddin. Mae’n rhedeg gwefan ac ap sy’n cynnig gwybodaeth i drigolion a thwristiaid am nifer o atyniadau a mannau […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members