Logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyrddlas. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud Blwyddyn dan sylw, adroddiad y Prif Weithredwraig

Anabledd Cymru: Blwyddyn dan sylw

Pan ddigwyddodd y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, arafodd y byd; tawel oedd strydoedd a swyddfeydd a seibiwyd cyfleoedd i gymdeithasu mewn person. Ond wrth i Anabledd Cymru symud i weithio ar-lein ac wrth i’n tîm bach ehangu, gan recriwtio pobl o bob rhan o Gymru, aeth ein gwaith o nerth i nerth. […]


Ysgrifen du ar gefndir gwyn o dan logo Anabledd Cymru. Mae'r ysgrifen yn dweud: Dweud eich dweud, adolygiad Anabledd Cymru i mewn i'r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Dweud eich dweud: Adolygiad AC o’r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Annwyl Aelodau, Rydym yn cynnal adolygiad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (UNCRDP) a hawliau anabledd yng Nghymru. Mae’n bwysig i ni ein bod yn clywed gan gynifer o bobl anabl â phosibl ar gyfer hyn felly rydym yn cynnal arolwg i bobl rannu eu profiadau a sicrhau bod lleisiau pobl anabl […]


Disability Wales logo

Galwad am dystiolaeth: Adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae Anabledd Cymru yn adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru (UNCRDP) ac rydym yn chwilio am dystiolaeth am yr UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru.  Beth yw’r UNCRDP?  Mae CRDP yn gytundeb hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 2006. Cadarnhaodd y DU (cytuno i ddilyn) CRDP yn 2009. Gallwch ddysgu […]


#UnlockedLives logo in black against a bright yellow background. The logo shows a white cartoon of a video camera set in a black circle with the project title in black writing underneath

Datgloi Bywydau – y ffilm

Datganiad i’r Wasg Anabledd Cymru i lansio ‘Datgloi Bywyday’, ffilm sy’n cyfleu profiadau pobl anabl trwy wahanol donnau’r pandemig Datgloi Bywydau yw’r prosiect fideo Anabledd Cymru a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Yn darlledu am y tro cyntaf mewn digwyddiad ar-lein ddydd Gwener 17eg o Fedi am […]


White text on a blue/green background that reads: Working as an intern at Disability Wales. There is an orange speech bubble underneath the title with white text in it that reads: It has taught me that, whilst there are many barriers for disabled people, there are also a wealth of opportunities largely fuelled by the Social Model of disability.

Working as an intern at Disability Wales: Alex’s experience

Who am I? I’m Alex, I have recently graduated from Swansea University with a First in Business Management, and I will be studying an MSc in Strategic Marketing from September 2021. I am originally from Maidenhead in Berkshire, South-East England. In my spare time I enjoy reading, hiking, eating out and watching football. I am […]


Disability Wales logo

Locked Out: Liberating Disabled People’s Lives and Rights in Wales beyond Covid-19

Welsh Government has published ‘Locked out: liberating disabled people’s lives and rights in Wales beyond COVID-19‘, a report about the impact of the COVID-19 pandemic on disabled people in Wales. Believed to be the first of its kind commissioned and published by a national government in the UK, as well as being evidence led, Locked Out was […]


White writing on a blue background that reads: Global Accessibility Awareness Day, 20 May 2021. How can the world be more accessible? A cartoon of a computer, keyboard and mouse is placed beside the writing on the right hand side

Accessibility in the world: What needs to change?

Happy Global Accessibility Awareness Day! The past 15 months has seen highs and lows in terms of accessibility; from spikes in remote working opportunities and golden tickets to attending events online, to digital exclusion and accessibility barriers in shops and city centres. With all of this in mind, GAAD 2021 feels more significant than ever. […]


Black text on a white background that says Working as an intern at Disability Wales. Beneath it is a quote from the blog post that says: "Despite my placement being online, the experience at DW has been invaluable and taught me a lot about the work and projects they work on." Disability Wales's logo is beneath the text and a photo of a laptop keyboard is on the right hand side.

Working as an Intern at Disability Wales: Amy’s experience

What is it like to work as an intern at Disability Wales? We have welcomed many eligible students in Wales to join us as interns for a short period of time. Our most recent recruit was Amy, a third year Social Policy/Criminology & Criminal Justice student, currently studying at Bangor University. We couldn’t let her […]


Text that says Get ready to vote set within a light blue square, the Electoral commission logo and DW's logo is beneath the sqaure

Get ready to vote on 6 May

This is a guest blog post by Electoral Commission Wales. Get ready to vote There’s just one week to go until people in Wales head to the polls to decide who will represent them in the Senedd and as Police and Crime Commissioner. The Senedd has powers to make laws for Wales on a range […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members