Ysgrifen ar gefndir gwyrdd golau sydd yn dweud: Rydym yn recriwtio! Swyddog Polisi ac Ymchwil, Cytundeb tymor penodol, 28 awr yr wythnos. Mae logo Anabledd Cymru ar frig y poster uwchben teitl y swydd ac mae cyfeiriad ein gwefan mewn blwch piws ar waelod y poster

Swydd wag: Swyddog Polisi ac Ymchwil (Trosiad UE)

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am berson anabl i gynrychioli AC fel Swyddog Polisi ac Ymchwil (Trosiad UE). Bydd y rôl hon yn eich cyflwyno i dîm cefnogol a deinamig  Rydym yn dîm bychan, ond yn llawn nerth ac uchelgais. Rydym […]


#UnlockedLives logo in black against a bright yellow background. The logo shows a white cartoon of a video camera set in a black circle with the project title in black writing underneath

Datgloi Bywydau – y ffilm

Datganiad i’r Wasg Anabledd Cymru i lansio ‘Datgloi Bywyday’, ffilm sy’n cyfleu profiadau pobl anabl trwy wahanol donnau’r pandemig Datgloi Bywydau yw’r prosiect fideo Anabledd Cymru a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Yn darlledu am y tro cyntaf mewn digwyddiad ar-lein ddydd Gwener 17eg o Fedi am […]


Poster glas golau gyda'r geiriau Ymunwch â'n tîm mewn ysgrifen gwyn mawr o dan logo AC. Mae teitl y swydd, Rheolwr Cyllid, yn y canol, gyda manylion eraill am y swydd oddi tano yn cynnwys oriau: 21 awr yr wythnos, cytundeb parhaol.

Swydd wag: Rheolwr Cyllid

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am rywun i gynrychioli AC fel Rheolwr Cyllid. Bydd y rôl parhaol hon yn eich cyflwyno i dîm cefnogol a deinamig  Rydym yn dîm bychan, ond yn llawn nerth ac uchelgais. Rydym wedi ymrwymo i ymdrechu […]


White text on a blue/green background that reads: Working as an intern at Disability Wales. There is an orange speech bubble underneath the title with white text in it that reads: It has taught me that, whilst there are many barriers for disabled people, there are also a wealth of opportunities largely fuelled by the Social Model of disability.

Working as an intern at Disability Wales: Alex’s experience

Who am I? I’m Alex, I have recently graduated from Swansea University with a First in Business Management, and I will be studying an MSc in Strategic Marketing from September 2021. I am originally from Maidenhead in Berkshire, South-East England. In my spare time I enjoy reading, hiking, eating out and watching football. I am […]


Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd.  Anabledd Cymru (AC) […]


Disability Wales logo

Locked Out: Liberating Disabled People’s Lives and Rights in Wales beyond Covid-19

Welsh Government has published ‘Locked out: liberating disabled people’s lives and rights in Wales beyond COVID-19‘, a report about the impact of the COVID-19 pandemic on disabled people in Wales. Believed to be the first of its kind commissioned and published by a national government in the UK, as well as being evidence led, Locked Out was […]


Ysgrifen ar gefndir gwyrdd golau sydd yn dweud: Rydym yn recriwtio! Swyddog prosiect mentora, Cytundeb tymor penodol, 21 awr yr wythnos. Mae logo Anabledd Cymru ar frig y poster uwchben teitl y swydd ac mae cyfeiriad ein gwefan mewn blwch piws ar waelod y poster

Swydd Wag: Swyddog Prosiect Mentora (Person anabl)

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am berson anabl i gynrychioli AC fel Swyddog Prosiect Mentora i weithio ar rhaglen fentora ‘Pŵer Cyfwerth a Llais Cyfwerth’. Mae hyn yn raglen bartneriaeth newydd gyffrous sydd â’r potensial i drawsnewid bywyd cyhoeddus yng Nghymru. […]


White writing on a blue background that reads: Global Accessibility Awareness Day, 20 May 2021. How can the world be more accessible? A cartoon of a computer, keyboard and mouse is placed beside the writing on the right hand side

Accessibility in the world: What needs to change?

Happy Global Accessibility Awareness Day! The past 15 months has seen highs and lows in terms of accessibility; from spikes in remote working opportunities and golden tickets to attending events online, to digital exclusion and accessibility barriers in shops and city centres. With all of this in mind, GAAD 2021 feels more significant than ever. […]


Black text on a white background that says Working as an intern at Disability Wales. Beneath it is a quote from the blog post that says: "Despite my placement being online, the experience at DW has been invaluable and taught me a lot about the work and projects they work on." Disability Wales's logo is beneath the text and a photo of a laptop keyboard is on the right hand side.

Working as an Intern at Disability Wales: Amy’s experience

What is it like to work as an intern at Disability Wales? We have welcomed many eligible students in Wales to join us as interns for a short period of time. Our most recent recruit was Amy, a third year Social Policy/Criminology & Criminal Justice student, currently studying at Bangor University. We couldn’t let her […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members