Disability Wales 50th anniversary logo with the numbers 50 in orange/gold colours. The words 'years' and 'mlynedd' curve around the bottom edge of the number 0. The organisation name is in English and Welsh on the right hand side of the numbers.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2022

Ar ôl misoedd o gynllunio, cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru ym mis Hydref. Hwn oedd ein digwyddiad hybrid cyntaf ers tair blynedd ac rydym mor falch bod cymaint o aelodau wedi ymuno â ni yn bersonol ac ar-lein o bob rhan o Gymru. Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar thema Y […]


DW staff and board members with Jane Hutt MS, Minister for Social Justice   Back row: Left to Right: Felix Shi (Director), Willow Holloway (Chairperson), Minister for Social Justice Jane Hutt MS, Rhian Davies (Chief Executive), Alex Osborne (Disability Equality Officer) Front: Anne Champ (Vice Chairperson). They're all smiling and wearing smart clothes ready to celebrate at DW's 50th anniversary dinner.

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru: Y Cinio Pen-blwydd

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru – Y Cinio Pen-blwydd Efallai ein bod wedi crybwyll, unwaith neu ddwy, fod Anabledd Cymru yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Doedden ni ddim yn gallu gadael i gyfle i nodi’r garreg filltir hon fynd heibio inni a dyna pam y gwnaethom ymgynnull yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar drothwy […]


DW 50th anniversary logo

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad mis Hydref

Ymrwymodd y Prif Weinidog i sefydlu Tasglu Hawliau Anabledd i Gymru yn nhymor newydd y Senedd. Mae’r Tasglu yn cael ei gyd-gadeirio gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, a’r Athro Debbie Foster, awdur yr Adroddiad Drws ar Glo. Mae’n ystyried canfyddiadau ac argymhellion adroddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members