Newyddion

Diwrnod Coffa’r Holocost 2022

Heddiw yw Diwrnod Coffa’r Holocost, diwrnod i nodi 77 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz a chyfle i gofio am bawb a fu farw yn yr Holocost a hil-laddiadau eraill ledled y byd. Roedd pobl anabl ymhlith y rhai gafodd eu targedu gyntaf gan y gyfundrefn Natsïaidd, gyda channoedd o filoedd yn destun sterileiddio gorfodol. Amcangyfrifir bod […]


Poster glas golau gyda'r geiriau Ymunwch â'n tîm mewn ysgrifen gwyn mawr o dan logo Anabledd Cymru. Mae teitl y swydd, Rheolwr Cyllid a Chydymfurfiaeth, yn y canol, gyda manylion pellach am y swydd oddi tano yn cynnwys oriau: Cytundeb parhaol, oriau yn agored i drafodaeth

Swydd wag: Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth

Teitl: Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth Cyflog: Graddfa NJC 32-34 £35,575 – £37,890            (£28,460 – £30,312 pro rata) Cytundeb: Parhaol  Oriau: Agored i drafodaeth Gweithle: Trefniadau gweithio o bell a hybrid ar gael; Mae swyddfa AC wedi’i leoli yng Nghaerffili _________________________________________________________ Gwnewch wahaniaeth a datblygwch eich gyrfa gydag Anabledd Cymru. Mae […]


Logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyrddlas. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud Blwyddyn dan sylw, adroddiad y Prif Weithredwraig

Anabledd Cymru: Blwyddyn dan sylw

Pan ddigwyddodd y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, arafodd y byd; tawel oedd strydoedd a swyddfeydd a seibiwyd cyfleoedd i gymdeithasu mewn person. Ond wrth i Anabledd Cymru symud i weithio ar-lein ac wrth i’n tîm bach ehangu, gan recriwtio pobl o bob rhan o Gymru, aeth ein gwaith o nerth i nerth. […]


Ysgrifen du ar gefndir gwyn o dan logo Anabledd Cymru. Mae'r ysgrifen yn dweud: Dweud eich dweud, adolygiad Anabledd Cymru i mewn i'r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Dweud eich dweud: Adolygiad AC o’r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Annwyl Aelodau, Rydym yn cynnal adolygiad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (UNCRDP) a hawliau anabledd yng Nghymru. Mae’n bwysig i ni ein bod yn clywed gan gynifer o bobl anabl â phosibl ar gyfer hyn felly rydym yn cynnal arolwg i bobl rannu eu profiadau a sicrhau bod lleisiau pobl anabl […]


Poster swydd lliwgar gyda’r geiriau Ymunwch â’n tîm mewn gwyn yn erbyn cefndir glas ar y brig. Mae manylion pellach am y swydd wedi eu rhestru mewn blychau lliwgar eraill oddi tano yn cynnwys teitl y swydd: Gweinyddwr Cyfranogiad Dinesig. 28 awr yr wythnos.

Swydd wag: Gweinyddwr Cyfranogiad Dinesig

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am berson anabl i gynrychioli AC fel Gweinyddwr Cyfranogiad Dinesig i gefnogi rhedeg Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru. Bydd y rôl hon yn eich cyflwyno i dîm cefnogol a deinamig  Rydym yn dîm bychan, ond […]


Disability Wales logo

Galwad am dystiolaeth: Adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae Anabledd Cymru yn adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru (UNCRDP) ac rydym yn chwilio am dystiolaeth am yr UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru.  Beth yw’r UNCRDP?  Mae CRDP yn gytundeb hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 2006. Cadarnhaodd y DU (cytuno i ddilyn) CRDP yn 2009. Gallwch ddysgu […]


#UnlockedLives logo in black against a bright yellow background. The logo shows a white cartoon of a video camera set in a black circle with the project title in black writing underneath

Datgloi Bywydau – y ffilm

Datganiad i’r Wasg Anabledd Cymru i lansio ‘Datgloi Bywyday’, ffilm sy’n cyfleu profiadau pobl anabl trwy wahanol donnau’r pandemig Datgloi Bywydau yw’r prosiect fideo Anabledd Cymru a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Yn darlledu am y tro cyntaf mewn digwyddiad ar-lein ddydd Gwener 17eg o Fedi am […]


White text on a blue/green background that reads: Working as an intern at Disability Wales. There is an orange speech bubble underneath the title with white text in it that reads: It has taught me that, whilst there are many barriers for disabled people, there are also a wealth of opportunities largely fuelled by the Social Model of disability.

Working as an intern at Disability Wales: Alex’s experience

Who am I? I’m Alex, I have recently graduated from Swansea University with a First in Business Management, and I will be studying an MSc in Strategic Marketing from September 2021. I am originally from Maidenhead in Berkshire, South-East England. In my spare time I enjoy reading, hiking, eating out and watching football. I am […]


Disability Wales logo

Locked Out: Liberating Disabled People’s Lives and Rights in Wales beyond Covid-19

Welsh Government has published ‘Locked out: liberating disabled people’s lives and rights in Wales beyond COVID-19‘, a report about the impact of the COVID-19 pandemic on disabled people in Wales. Believed to be the first of its kind commissioned and published by a national government in the UK, as well as being evidence led, Locked Out was […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members