Logo 50 mlwyddiant AC uwchben ysgrifen coch ar gefndir golau sy'n dweud: Arwyddo addewid Amser i Newid. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud, Newid y ffordd rydym yn meddwl a gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith.

Arwyddo addewid Amser i Newid

Ddydd Llun 7 Chwefror 2022, roeddem yn falch o lofnodi addewid cyflogwr Amser i Newid i newid y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith. Drwy lofnodi’r addewid, rydym yn ymuno â channoedd o sefydliadau i herio stigma iechyd meddwl. Llofnodwyd yr addewid mewn digwyddiad mewnol lle […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members