Yr Hyn sy’n Gweithio yng Nghymru: Mynd i’r Afael â’r Bwlch Cyflogaeth Anabledd

Yn 2021, roedd bwlch cyflogaeth o 31% ar gyfer pobl anabl. Mae ffrind Anabledd Cymru, Ruth Nortey, yn mynd i’r afael â’r bwlch hwn yng Nghymru fel rhan o’i hymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y blog hwn, mae Ruth yn ein cyflwyno i’w hymchwil sydd â’r nod o fynd i’r afael â’r bwlch yn […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members