Pioneering project for disability rights in Wales: Citizen Directed Co-operatives Cymru

Disability Wales and Wales Co-operative Centre are celebrating the official launch of their new project today at 12:00pm at the Pierhead, Cardiff Bay and will be joined by Professor Mark Drakeford AM, Minister for Health and Social Services, and Aled Roberts AM, sponsor of the event. Citizens Directed Co-operatives Cymru (CDCC) has attracted international support […]


Project arloesol i hybu hawliau pobl anabl Cymru: Mentrau Cydweithredol dan Arweiniad Dinasyddion

Bydd Anabledd Cymru & Canolfan Cydweithredol Cymru yn dathlu lansiad swyddogol eu project heddiw am 12:00pm yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd gyda’r Athro Mark Drakeford AC, gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac Aled Roberts AC, noddwr y digwyddiad. Mae’r project wedi denu cefnogaeth o wledydd tramor a byddwn yn croesawu’r siaradwr gwadd Dr Adolf […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members