Trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol Cymru

Mae Anabledd Cymru & Canolfan Cydweithredol Cymru yn falch o gyhoeddi’r tri grŵp a ddewiswyd i fod yn rhan o gymal nesaf project Mentrau Cydweithredol dan Arweiniad Dinasyddion. Bydd yn sefydlu un fenter gydweithredol yng Nghymru, gan roi mwy o reolaeth i bobl dros eu gofynion cymorth a chreu opsiwn newydd i reoli taliadau uniongyrchol. […]


Press Release: Citizen trailblazers transforming Social Services in Wales

Disability Wales and Wales Co-operative Centre are delighted to announce the three pioneering groups selected to take part in Stage 2 of the Citizen Directed Co-operatives Cymru (CDCC) project. CDCC will set up one Citizen Directed Co-operative in Wales, empowering citizens to gain greater control over their support requirements and creating a new option for […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members