Disability Wales logo

Galwad am dystiolaeth: Adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae Anabledd Cymru yn adolygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru (UNCRDP) ac rydym yn chwilio am dystiolaeth am yr UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru.  Beth yw’r UNCRDP?  Mae CRDP yn gytundeb hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 2006. Cadarnhaodd y DU (cytuno i ddilyn) CRDP yn 2009. Gallwch ddysgu […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members