Adnoddau

Rydym wedi datblygu rhai taflenni ffeithiau sy’n tynnu sylw at fanteision defnyddio gwahanol lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol, Facebook, Trydar, Youtube a Skype.

Efallai na fyddwch yn meddwl bod y Cyfryngau Cymdeithasol ar eich cyfer chi, ond darllenwch ein taflenni ac efallai y gwelwch y gallent fod o fudd i chi, mewn ffyrdd nad oeddech wedi sylweddoli

social-media-factsheets-easy-read (opens in new window pdf)

DW Youtube E+C (open in new window pdf)

DW Twitter Cymraeg (opens in new window pdf)

DW Twitter English (opens in new window pdf)

DW Skype English (opens in new window pdf)

DW Skype Cymraeg (opens in new window pdf)

DW Facebook English (opens in new window pdf)

DW Facebook Cymraeg (opens in new window pdf)

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members