Aelodau Bwrdd

Mae Anabledd Cymru yn cael ei lywodraethu gan fwrdd Ymddiriedolwyr, pob un ohonynt yn bobl anabl. Mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr, sy’n cael eu hethol gan ein haelod-sefydliadau a rhai Ymddiriedolwyr sy’n cael eu penodi gan AC.

Mae’r Bwrdd yn gosod cyfeiriad strategol y sefydliad ac mae’r Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am:

  • Datblygu polisi a gwaith AC
  • Rheoli pobl ac arian
  • Cydymffurfiad cyfreithiol a llywodraethu da
  • Hyrwyddo Anabledd Cymru

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members