Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Rapporteurs y Cenhedloedd Unedig yn Cwestiynu Llywodraeth y DU ynghylch Marwolaethau Budd-daliadau a Chaledi

Ar 18 Mawrth 2024 rhoddodd Llywodraeth y DU eu hamddiffyniad llafar i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Pobl Anabl ynghylch troseddau “difrifol a systemig” y DU o’r Confensiwn. Daw hyn ar ôl iddynt wrthod mynychu’r sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Awst 2023 – gan ofyn am oedi tan fis Mawrth 2024 – pan amlinellodd […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Sefydliadau Pobl Anabl yn cyflwyno datganiad cloi yn yr Ymchwiliad Covid yng Nghymru

Ar ddiwedd Modiwl 2B o’r Ymchwiliad Covid yng Nghymru heddiw mae Sefydliadau Pobl Anabl wedi beirniadu’r modd y mae Llywodraeth Cymru a’r DU wedi ymdrin â’r pandemig ac wedi galw am argymhellion eang gan yr Ymchwiliad. Yn y datganiad cloi a gyflwynwyd gan Danny Friedman KC yng Nghaerdydd, dywedodd cyfranogwyr craidd Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19, Anabledd […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members