Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Anabledd Cymru a Disability Rights UK yn cyfeirio at “farwolaeth torfol a dioddefaint gwirioneddol” pobl anabl yng Nghymru yn Ymchwiliad Covid-19 y DU

Heddiw, mae Sefydliadau Pobl Anabl (SPA), Anabledd Cymru a Disability Rights UK wedi annerch yr Ymchwiliad Covid-19 yng Nghaerdydd ar y “marwolaeth dorfol a’r dioddefaint gwirioneddol” a brofwyd gan bobl anabl yng Nghymru yn ystod y pandemig a dywedodd, er gwaethaf ymwybyddiaeth Llywodraeth Cymru o’r risgiau, methodd â chynllunio’n iawn ar gyfer yr argyfwng a […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r wasg: Anabledd Cymru i dynnu sylw at effaith ddinistriol pandemig ar bobl anabl yng Ngwrandawiadau Cyhoeddus Ymchwiliad Covid-19 yng Nghymru

Fel cyfranogwr craidd, bydd Anabledd Cymru yng Ngwrandawiadau Cyhoeddus Covid-19 Cymru (Modiwl 2b), yn dechrau ar 27 Chwefror yng Nghaerdydd. Bydd AC yn cynrychioli buddiannau a phryderon Sefydliadau Pobl Anabl ynghylch effaith ddinistriol Covid-19 ar bobl anabl yng Nghymru. Pobl anabl yw 22% o boblogaeth Cymru gyda bron i 40% yn byw mewn tlodi, y […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad: AC yn gwrthwynebu cynigion Llywodraeth Cymru ar godi’r uchafswm tâl wythnosol ar gyfer gofal a chymorth amhreswyl i oedolion

Mae Anabledd Cymru wedi’i synnu a’i siomi gan gynigion Llywodraeth Cymru i alluogi awdurdodau lleol i godi’r taliadau wythnosol uchaf y mae pobl anabl yn eu talu am ofal cymdeithasol a chymorth y mae mawr eu hangen. Mae pobl anabl, llawer ohonynt ar fudd-daliadau, yn dweud wrthym eu bod eisoes yn cael trafferth talu’r taliadau […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members