Three stylised figures with their arms in the air. Two orange figures flank a blue one in the centre. Underneath, the project title, 'Rights here, Rights Now' is written in Welsh and English.

Hawliau Yma, Hawliau Nawr

Roedd Hawliau Yma, Hawliau Nawr yn brosiect a oedd yn rhoi’r offer i leoliadau addysg addysgu pob dysgwr yn effeithiol am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (CCUHPA neu UNCRDP). Mae’n bwysig i ni fod gan bob plentyn a pherson ifanc wybodaeth a dealltwriaeth o CCUHPA a’u bod yn gallu ei ddefnyddio ar […]


On an orange background, the project title 'Equal Power Equal Voice' is written in orange text in a purple square box which has a lightning bolt shape at the bottom.

Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal

Partneriaeth yw Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal (PCLlC) rhwng Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru, Stonewall Cymru, Anabledd Cymru, a Thîm Cymorth Lleafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid (EYST) Cymru. Wedi’i ei lansio yn 2021, rhaglen fentora ydyw sy’n ceisio cynyddu amrywiaeth cynrychiolaeth mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru. Mae’r prosiect wedi ei hariannu gan Gronfa Gymunedol Genedlaethol […]


#UnlockedLives logo in black against a bright yellow background. The logo shows a white cartoon of a video camera set in a black circle with the project title in black writing underneath

Datgloi Bywydau

Rydyn ni mor gyffrous i gyflwyno #DatgloiBywydau! Dyma brosiect fideo Anabledd Cymru sydd wedi caniatáu inni ddal y materion preifat, bob dydd sy’n wynebu ein haelodau trwy wahanol donnau’r pandemig. Cafodd y prosiect ei wneud yn bosibl diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Roedd gosod man gwaith diogel ar-lein yn rhoi […]


Logos of the organisations involved in the EQuip project. They are, volunteering Wales, WCVA, Welsh Government and Disability Wales

EQuip

EQuip – Cysylltu Prifysgolion a Sefydliadau Pobl Anabl (SPA) ledled Cymru Y Cyllid Mae Anabledd Cymru wedi derbyn £19,720.80 o’r Grant Gwirfoddoli Cymru, a drefnir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Mae’r cyllid hwn ar gyfer prosiect newydd o’r enw EQuip. Y Prosiect Gan adeiladu ar ein profiad gyda lleoliadau myfyrwyr a Sefydliadau Pobl Anabl […]


Disability Wales logo

Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru

Beth yw Cronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru? Sefydlwyd y Gronfa er mwyn ceisio dileu’r rhwystrau bydd pobl anabl yn wynebu wrth ymgeisio am swyddi etholedig, wrth ddarparu help ariannol gyda chostau addasiadau a chymorth rhesymol. Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido cynllun peilot er […]


National Emergencies Trust logo

Cronfa Argyfwng Covid-19 Sefydliadau Pobl Anabl

Mae’r National Emergencies Trust (NET) wedi rhoi £1.5 miliwn o gyllid i Sefydliadau Pobl Anabl (SPA) cefnogaeth ar lawr gwlad ledled y DU i helpu i ddelio gyda materion sydd wedi eu hachosi neu eu gwaethygu gan bandemig COVID-19. Mae Anabledd Cymru wedi cydweithio â Disability Action Northern Ireland, Inclusion Scotland, a Inclusion London i ddosbarthu’r […]


What is a National Advisory Group (NAG)?

National Advisory Groups Role and powers: To contribute to the development and delivery of DRILL in each nation as follows:   Scrutinise and sift: With reference to the political, social and economic context of the relevant nation, and in line with agreed priorities and criteria, scrutinise, assess, sift and select proposals to go forward to the Central Research […]


Welsh Fast Track Research Grants 2016

DRILL announces the first projects in Wales to receive small research grants. Please find a short summary of each below.   Young people and friendships – what matters to us?  The research project will explore with young disabled people aged 14 – 25 years living in South East Wales how patterns of friendship change between […]


Wales National Advisory Group (NAG) membership

The Wales NAG is made up of the following members:    Abu Askira Business Support Officer, Care Council for Wales       Anne Collis Co-Director, Barod PhD student, Bangor University   Dr Andrew Dunning Senior Lecturer, Public Health, Policy and Social Sciences, Swansea University   Graham Findlay Co-chair of the Wales National Advisory Group and a […]


Blog post: Vin West

The way that a government treats those who have the least power is a fair rule of thumb as to its level of civilisation. These are hard times, as evidenced by the nightly news. UK government “welfare reform”, public service cuts and other neoliberal policies have had a huge impact on disabled people’s lives. The […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members