Disability Wales logo

Press Release: Election Fund for Disabled Candidates opens

From 15th February 2021 the Access to Elected Office Fund Wales (AEOFW) will be open for candidates standing in the Senedd Cymru Elections in 2021. The Fund which is delivered by Disability Wales and is financed by the Welsh Government, offers financial assistance to disabled People running as candidates in the 2021 Senedd Cymru Election […]


Disability Wales logo

Datganiad i’r Wasg: Cronfa ar gyfer Ymgeiswyr Anabl

Bydd Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru yn agor ar 15 Chwefror 2021 ar gyfer ymgeiswyr anabl yn sefyll yn Etholiad Senedd Cymru 2021. Rheolir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnig cymorth ariannol i bobl anabl sy’n sefyll fel ymgeiswyr yn Etholiad Senedd Cymru 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol […]


White text on a black background, it reads Be aware of scams about COVID-19 vaccinations.

Be aware of COVID-19 vaccination scams

If you are contacted about a vaccine, remember that any contact regarding a real NHS COVID – 19 vaccine booking will never; Ask for a payment or any bank details Ask you to press a button on your keypad when on the phone Ask you to send a text to confirm a booking.  The NHS […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members