Aelodaeth

Anabledd Cymru (AC) yw cymdeithas genedlaethol Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) sy’n ymdrechu i sicrhau hawliau, cydraddoldeb a byw’n annibynnol pobl anabl yng Nghymru.

View Membership YouTube Video

Beth ydyn ni’n ei wneud?

 • Rydym yn datblygu ac yn cefnogi gwaith sefydliadau dan arweiniad pobl anabl
 • Rydym yn cefnogi barn, blaenoriaethau a diddordebau ein haelodau
 • Rydym yn dylanwadu ar bolisi a llunwyr penderfyniadau ar bob lefel
 • Rydym yn datblygu ac yn darparu gwasanaethau sydd o fudd i bobl anabl

Ymhlith y buddion o ddod yn aelod o Anabledd Cymru mae:

 • Dangos eich cefnogaeth i’n gwaith
 • Mynediad at gynllun bwrsariaeth aelodau
 • E-Newyddion Misol
 • Digwyddiadau ymgynghori a sesiynau briffio
 • Cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio
 • Sesiynau datblygu grŵp
 • Digwyddiadau ymgyrchu a phecynnau cymorth
 • Grwpiau ffocws, digwyddiadau a seminarau
 • Cynhadledd flynyddol a chyfarfod cyffredinol
 • Cymryd rhan mewn paneli trafod a grwpiau tasg ar faterion pobl anabl

Pwy all ymuno ag Anabledd Cymru?

Mae aelodaeth o Anabledd Cymru yn agored i bob sefydliad ac unigolyn sy’n cefnogi nodau ac amcanion y sefydliad.

Mae gennym bum math o aelodaeth:

 • Aelodau Anabl Unigol Am Ddim
 • Cefnogwyr Unigol £ 10.00
 • Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) Am Ddim

I fod yn DPO, rhaid i’ch cyfansoddiad nodi bod 51% o aelodau a phwyllgor rheoli yn hunan-ddiffinio fel pobl anabl (rheol 51%)

 • Grwpiau Anabledd Eraill £ 40.00

Mae hyn yn cynnwys grwpiau anabledd a sefydliadau nad yw eu cyfansoddiad yn cwrdd â’r rheol 51%. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni i gael cyngor.

 • Sefydliadau Statudol, Proffesiynol a Thrydydd Sector £ 100.00

Mae pob math o aelodaeth yn llywio ac yn cefnogi’r gwaith hanfodol a wnawn i hyrwyddo hawliau pobl anabl yng Nghymru.

Gallwch hefyd ein cefnogi trwy ein dilyn ar Trydar, Facebook a YouTube.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members