Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad Anabledd Cymru ar Gyllideb yr Hydref 2023

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU eu cynlluniau i newid y system fudd-daliadau o dan gynllun Dychwelyd i’r Gwaith newydd, yna fe wnaethant ailddatgan eu hymrwymiad i’r newidiadau hyn yng Nghyllideb yr Hydref 2023. Isod mae ein datganiad. Rydym yn sefyll yn gadarn yn erbyn y polisi hwn. Dyma un arall mewn llinell hir o […]


Tudalen flaen yr adroddiad blynyddol yn lliw logo gwyrddlas AC. Mae'r llythrennau DW/AC a'r rhifau 22-23 wedi'u pentyrru ar ochr dde'r dudalen mewn print bras sydd ychydig yn dywyllach na lliw y cefndir. Yn y gwaelod ar y chwith, mae'r geiriau Adroddiad Blynyddol 2022-2023 wedi'u gosod yn lliw logo oren AC. Yn y chwith uchaf mae logo AC mewn gwyn ac oren.

Adroddiad Blynyddol Anabledd Cymru 2022-23

Ar ran Bwrdd Anabledd Cymru, mae’n bleser gennyf rannu ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-23, a gymeradwywyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar. Yng ngeiriau ein Cadeirydd Willow Holloway, ‘Mae wedi bod yn flwyddyn hynod gynhyrchiol arall i Anabledd Cymru. Rydym wedi parhau i gynrychioli ein haelodau yn ystod y cyfnod heriol hwn tra’n cynyddu […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members