Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n estyn gwahoddiad i chi ymuno â hi, ar gyfer lansio ei Hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16.

Dewch i gwrdd â Chomisiynydd i ddod i wybod mwy am ei gwaith yn ceisio gwella bywydau pobl hŷn ledled Cymru, a’i blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Dydd Mawrth 7 Mehefin 2-4yp
HUB Cartrefi RhCT, Tŷ Pennant, Mill Street, Pontypridd
Darperir te/coffi a chacennau.

Leave a Reply

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members