Brexit FAQ

Brexit FAQs. Small stars form a circle on a dark blue background

Brexit and disabled people, your most common questions answered.

On 6 June 2019, Cardiff University’s and the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) Brexit Forum Project and Disability Wales teamed up to bring together academics, disabled people’s organisations, and Welsh Government Ministers to explore the implications of leaving the European Union for disabled people.

The attached briefing provides answers to questions collected during the event to help disabled people and organisations understand what Brexit may mean for them and to raise the profile of concerns emerging directly from communities in Wales.

Ar Fehefin 6, 2019, death Project Fforwm Brexit CGGC, Prifysgol Caerdydd ac Anabledd Cymru at ei gilydd i ddod ag academyddion, mudiadau pobl anabl, a Gweinidogion Llywodraeth Cymru ynghyd er mwyn chwilota oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i bobl anabl.

Mae’r papur briffio hwn yn cynnig atebion i gwestiynau a gasglwyd yn ystod y digwyddiad, er mwyn helpu sefydliadau a phobl anabl i ddeall yr hyn allai Brexit ei olygu iddyn nhw ac i godi proffil y pryderon a leisiwyd yn uniongyrchol gan gymunedau yng Nghymru.

The briefing is available in English, Welsh and Easy Read.

We will be arranging further events on Brexit across Wales in the New Year. Check our website and social media for more details.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members