Rhian Davies

Rhian sy’n gyfrifol am reoli a datblygu Anabledd Cymru, yn cynnwys gweithredu rhaglenni gwaith, rheoli’r staff ac adnoddau ariannol a materol y corff, a sicrhau bod y corff yn cyfarfod â’i gyfrifoldebau cyfreithiol. Mae Rhian yn cynrychioli’r corff mewn amryw bartneriaethau ac yn helpu’r Cyfarwyddwyr i gyflawni eu rolau a chyfrifoldebau.

Rwy’n byw yng Nghaerdydd ac wedi gweithio gyda sawl corff anabledd cenedlaethol a lleol yng Nghymru. Yn ogystal â bod yn brif weithredwraig Anabledd Cymru, rwy’n gadeirydd Coalition on Charging Cymru. Yn fy amser sbâr, rwy’n aelod o bwyllgor statudol Cymru o’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn ddiweddar wedi cwblhau MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Become a member today and become part of what we do

Members