Miranda Evans

Rheolwraig Polisi a Rhaglenni

Miranda who has long dark hair looking at the camera

Mae Miranda yn gyfrifol am ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso Polisi a Strategaeth Materion Cyhoeddus Anabledd Cymru gan gynnwys datblygu polisi, dylanwadu ac eiriolaeth, ymgyrchu a chynrychiolaeth; arwain ar bolisi ynghylch Cydraddoldeb Anabledd a Hawliau Dynol Pobl Anabl; yn rheoli prosiectau a phersonél Polisi a Materion Cyhoeddus ynghyd â’r Cyfryngau a Chyfathrebu.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members