Leandra Craine

Swyddog Datblygu Busnes

Leandra Craine standing in front of a white wall and smiling at the camera. She wears a turquoise dress with pink flowers on it along with a DW lanyard and glasses. Her dark hair is styled into a half-up, half-down do.

eandra yw’r Swyddog Datblygu Busnes. Cyn hynny bu’n Gydlynydd Prosiect Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth, yn gweithio ar gyflwyno a hyrwyddo cynnig hyfforddiant AC. Mae hi hefyd wedi gweithio fel Swyddog Cymorth Cyfranogiad Dinesig ar y gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig a Swyddog Prosiect EQuip a oedd yn cysylltu Sefydliadau Pobl Anabl a myfyrwyr prifysgol anabl rhwng 18 a 25 oed. Mae hi hefyd yn rheoli ceisiadau am leoliadau gan fyfyrwyr a graddedigion gydag Anabledd Cymru.

Cyn ymuno â DW, graddiodd Leandra gyda gradd Meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2020 a bu’n weithgar yn cefnogi ei chyfoedion trwy fod yn gynrychiolydd academaidd, cadeirio cyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr (SSCC) a gweithredu fel mentor cymheiriaid ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members