Leandra Craine

Swyddog Prosiect EQuip

Leandra who has long dark hair, smiling at the camera

Leandra yw Swyddog Prosiect EQuip. Mae hi’n gyfrifol am gysylltu Sefydliadau Pobl Anabl a myfyrwyr prifysgol anabl rhwng 18 a 25 oed. Mae hi’n angerddol am ddarparu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau pwrpasol i fyfyrwyr oherwydd ei phrofiad ei hun o raglen GO Wales yn ystod ei gradd.

Graddiodd Leandra gyda gradd Meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2020 ac roedd yn weithgar yn cefnogi ei chyfoedion trwy fod yn gynrychiolydd academaidd, cadeirio cyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghori Staff a Myfyrwyr  a gweithredu fel mentor cymheiriaid ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members