Leandra Craine

Cydlynydd Cronfa SPA

Leandra who has long dark hair, smiling at the camera

Mae Leandra yn gyfrifol am gefnogi Sefydliadau Pobl Anabl Cymru (DPOs) yn eu prosiectau a ariennir sy’n mynd i’r afael ag Argyfwng Covid-19. Mae hi’n angerddol am wella hawliau i bobl anabl a gwneud y byd yn lle mwy hygyrch i bawb. 

Graddiodd Leandra gyda gradd Meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2020 ac roedd yn weithgar yn cefnogi ei chyfoedion trwy fod yn gynrychiolydd academaidd, cadeirio cyfarfodydd SSCC (pwyllgor ymgynghori staff a myfyrwyr) a gweithredu fel mentor cymheiriaid ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Ym mis Gorffennaf 2019, cafodd Leandra gyfle i ymgymryd â phrofiad gwaith gydag Anabledd Cymru diolch i gefnogaeth GoWales.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members