Alex Osborne

Swyddog Gwybodaeth

Alex, who has short dark hair, smiling at the camera

Mae cefndir Alex mewn rolau gwybodaeth ac ymchwil yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Yn fwyaf diweddar yn gweithio i Mind, yn darparu gwybodaeth am hawliau, budd-daliadau pobl, ynghyd â darparu cefnogaeth yn y llys.

Mae Alex hefyd wedi gwirfoddoli yn y sector elusennol ers dros ddegawd, gan gynnwys mynd â’i chi therapi, Dora, i ysbytai ac ysgolion i ddarparu cefnogaeth lles. Mae hi hefyd wedi gwirfoddoli gydag Amser i Newid Cymru, gan ddarparu cyflwyniadau i sefydliadau a’r Senedd, ar iechyd meddwl a lleihau’r stigma sy’n ei amgylchynu.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members