Alex Harrison

Swyddog Cydraddoldeb Anabledd

Alex Osborne standing in front of a white wall. She has short purple hair and wears a bright yellow jumper. A DW lanyard is worn around her neck.

Mae cefndir Alex mewn rolau gwybodaeth ac ymchwil yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn fwyaf diweddar yn gweithio i Mind, yn darparu gwybodaeth am hawliau, budd-daliadau pobl a darparu cymorth yn y llys.

Mae Alex hefyd wedi gwirfoddoli yn y sector elusennol ers dros 12 mlynedd, gan gynnwys mynd â’i chi therapi, Dora, i ysbytai ac ysgolion i ddarparu cymorth llesiant. Mae hi wedi gwirfoddoli gydag Amser i Newid Cymru ers 9 mlynedd, gan roi cyflwyniadau i sefydliadau a’r Senedd ar iechyd meddwl a lleihau’r stigma sydd o’i amgylch.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members