Elin Williams

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu

Elin Williams standing in front of a white wall and smiling at the camera. She wears a black floral dress along with a DW lanyard and black glasses with silver crystals on the side. Her shoulder length brown hair is curled and styled into a half-up, half-down do.

Fel Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu, mae Elin yn gyfrifol am hyrwyddo Anabledd Cymru a’i negeseuon i aelodau, rhanddeiliaid, cyllidwyr a chefnogwyr presennol a darpar aelodau. Bydd yn ymgysylltu â’r grwpiau hyn trwy holl lwyfannau cyfryngau digidol a chymdeithasol AC i dyfu ei ymgyrchoedd a chynhyrchu incwm. 

Mae Elin wedi gweithio a gwirfoddoli yn y sector elusennol ers dros saith mlynedd. Ar ôl buddsoddi ei hamser yn flaenorol mewn amryw o rolau llysgennad a mentora, mae Elin yn angerddol am godi ymwybyddiaeth a helpu eraill. Fe wnaeth yr angerdd hwn lywio ei phenderfyniad i greu ei blog ei hun yn 2015; Cornel o’r rhyngrwyd lle mae’n cyplu ei chariad at ysgrifennu gyda’i nod i greu’r union blatfform y byddai wedi elwa o’i ddarllen pan oedd yn tyfu i fyny.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members