Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru

Logo Cronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru a Llywodraeth Cymru ochr yn ochr

Beth yw Cronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru?

Sefydlwyd y Gronfa er mwyn ceisio dileu’r rhwystrau bydd pobl anabl yn wynebu wrth ymgeisio am swyddi etholedig, wrth ddarparu help ariannol gyda chostau addasiadau a chymorth rhesymol. Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido cynllun peilot er mwyn ariannu addasiadau a chymorth rhesymol ar gyfer ymgeiswyr anabl yn etholiad Senedd Cymru 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol 2022.

Datganiad i’r Wasg: Lansiad Cronfa ar gyfer Ymgeiswyr Anabl yn Etholiadau Cynghorau Lleol 2022.

Darganfyddwch fwy:

Lawrlwythwch daflen wybodaeth Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru (Dogfen Word)

Lawrlwythwch daflen wybodaeth Cronfa i Swyddi Etholedig Cymru (Fersiwn Hawdd ei ddarllen – PDF)

Gwnewch gais!

Ffurflen gais Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru (Dogfen Word)

Os hoffech fwy o wybodaeth am Gronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru, cysylltwch â ni.

Ffôn: 029 20887325

E-bost: accesstopolitics@disabilitywales.org

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members