Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru

Beth yw CCronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru?

Sefydlwyd y Gronfa er mwyn ceisio dileu’r rhwystrau bydd pobl anabl yn wynebu wrth ymgeisio am swyddi etholedig, wrth ddarparu help ariannol gyda chostau addasiadau a chymorth rhesymol. Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido cynllun peilot er mwyn ariannu addasiadau a chymorth rhesymol ar gyfer ymgeiswyr anabl yn etholiad Senedd Cymru 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol 2022.

Darganfyddwch fwy:

Lawrlwythwch daflen wybodaeth y Gronfa (Dogfen Word)

Ymunwch â’r panel penderfynu

Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch i fod yn aelod o’r panel gwneud penderfyniadau

Os hoffech fwy o wybodaeth am Gronfa Mynediad i swyddi etholedig Cymru, cysylltwch â ni.

Ffôn: 029 20887325

E-bost: info@disabilitywales.org

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members