Yn yr adran hon

Gwybodaeth a Chyngor

Mae pobl anabl yn haeddu cael mynediad rhwydd i wybodaeth hygyrch am y materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Yma gallwch ddarganfod gwybodaeth a chyngor am addysg, buddion, gwaith a thai a fydd yn eich helpu chi i ddeall eich hawliau a’r hyn sydd gennych hawl iddo yn well.

Os hoffech weld rhagor o wybodaeth a phynciau penodol yma yn y dyfodol, gadewch i ni wybod trwy gysylltu â ni ar 029 20887325 neu trwy e-bostio info@disabilitywales.org.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members