Angharad Price

Aelod Bwrdd

Angharad is a white woman with short light hair. She wears a black blazer over a black top and stands in front of a white wall

Mae Angharad Price yn fargyfreithiwr cyflogedig sy’n gweithio i Lywodraeth y DU ac yn byw yn Ninas Powys. Cafodd ei galw i’r bar yn Middle Temple ar 22 Gorffennaf 2004. Fel cyfreithiwr yn y sector cyhoeddus, mae ei gwaith yn amrywiol.


Mae ganddi asthma difrifol a chovid hir ac mae ganddi ddiddordeb mewn materion cydraddoldeb ers ei chyfnod fel cyfreithiwraig Cymreig yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Yn 2013, dyfarnwyd teilyngdod iddi am ei LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol gan Brifysgol Caerdydd ar ôl iddi ysgrifennu traethawd hir ar wahaniaethu ar sail anabledd ac addasiadau rhesymol. Mae hi ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer ei doethuriaeth broffesiynol mewn polisi cyhoeddus.

Rhoddodd Angharad enedigaeth i’w hefeilliaid, Tomos a Ffion ym mis Tachwedd 2016 ac ar hyn o bryd mae’n astudio’r Gymraeg er mwyn iddi allu ei phasio ymlaen iddynt.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members