Trevor Palmer

Aelod Bwrdd

Board member, Trevor, smiling widely at the camera. He wears a black jumper with a grey shirt collar poking out from the top.

Yn entrepreneur o Gasnewydd, gyda dros 30 mlynedd o brofiad busnes, mae angerdd Trevor yn bodoli mewn hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth ac annibyniaeth i bobl anabl. 

Mae wedi cyflawni hyn fel cyflogwr pobl anabl ac fel Model Rôl Prosiect Dynamo LlCC a mentor busnes Menter Ifanc. Cafodd ei gontractio i redeg Grŵp Cynghori ar Anabledd Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod ei adeiladu a’i ffitio.

Mae Trevor yn weithgar mewn nifer o grwpiau a byrddau gan gynnwys:

  • Grŵp Mynediad Casnewydd
  • Panel Dinasyddion Gwasanaethau Cymdeithasol (Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol bellach)

Gyda gyrfa fel dylunydd bagiau a aeth ag ef ledled y byd, mae Trevor bellach yn cynnal ei gysylltiadau byd-eang trwy ResponsAble Assistance, gan ddarparu cefnogaeth i bobl anabl mewn sefyllfaoedd trychinebus ledled y byd.

Yn gyfarwyddwr etholedig AC,, mae agwedd Trevor tuag at fywyd wedi’i ysbrydoli gan y model cymdeithasol o anabledd, cydraddoldeb a byw’n annibynnol fel hawliau dynol hanfodol.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members