Gwerthoedd Craidd

Gwerthoedd

 • Model Cymdeithasol Anabledd
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol
 • Cymdeithas Gynhwysol
 • Hunan-benderfyniad
 • Goleufa o arfer gorau
 • Wedi ymrwymo i gyflawni ansawdd

Beth mae hyn yn ei olygu?

Anabledd Cymru:

 • Yn hyrwyddo ac yn ceisio gweithredu’r Model Cymdeithasol o Anabledd trwy gydol ei waith i gydnabod bod pobl â namau yn anabl oherwydd rhwystrau agwedd, amgylcheddol a sefydliadol mewn cymdeithas.
 • Yn cydnabod ac yn cefnogi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol holl bobl anabl
 • Yn credu mewn Cymdeithas Gynhwysol lle mae gan pob person anabl y gefnogaeth angenrheidiol i gymryd rhan lawn
 • Yn gwerthfawrogi pob unigolyn a’i botensial ar gyfer hunanbenderfyniad
 • Yn anelu at fod yn oleufa arfer gorau trwy gydol ei waith
 • Wedi ymrwymo i sicrhau ansawdd wrth gyflawni ei waith

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members