Ble i Droi

Cyfrifiaduron Fforddiadwy

Get online @ home (Safle allanol)

Mae cyfrifiaduron desg wedi’u hadnewyddu o £ 99 neu gliniaduron am £ 149 ar gael i elusennau neu’r rheiny sy’n derbyn un neu fwy o’r buddion gwladwriaethol canlynol trwy’r cynllun hwn.

Happus (Safle allanol)

Yn arbenigo mewn cyfrifiaduron fforddiadwy a band eang ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol, cyngor a chymdeithas dai, mae’r sefydliad Cymreig Happus yn cynnig ystod o gyfrifiaduron personol a chliniaduron am brisiau is.

Cymorth Brifysgol – DSA (Safle Allanol)

Gallai myfyrwyr sy’n astudio yn y brifysgol â chyflyrau iechyd tymor hir neu anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia neu ddyspracsia fod yn gymwys i gael Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA) o hyd at £ 5,212 i brynu offer cyfrifiadurol.

Technoleg gynorthwyol

Eaccessibility Wales

Y cyfeiriadur ar gyfer meddalwedd, caledwedd a gosodiadau cyfrifiadurol i wneud eich cyfrifiadur yn haws i’w ddefnyddio. Hefyd sefydliadau yng Nghymru a all gynnig cyngor a chymorth pellach i chi.

Prosiectau

RNIB Ar-lein heddiw (Safle allanol)

Helpu pobl â cholled synhwyraidd i ennill a datblygu sgiliau sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio technoleg a’r rhyngrwyd yn hyderus.

Discover IT (Safle allanol)

Mae Discover IT yn raglen arloesol sy’n rhoi mynediad i gyfrifiaduron i oedolion anabl i ddatblygu eu sgiliau a’u diddordebau.

Gwefannau hygyrch

Canolfan Hygyrchedd Digidol (Dolen allanol)

Mae’r Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) yn gweithio gyda chleientiaid i greu cyfryngau digidol sy’n hygyrch i bob aelod o’r boblogaeth, ac sy’n cwrdd â safonau a deddfwriaeth hygyrchedd arfer gorau.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members