Trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol Cymru

Mae Anabledd Cymru & Canolfan Cydweithredol Cymru yn falch o gyhoeddi’r tri grŵp a ddewiswyd i fod yn rhan o gymal nesaf project Mentrau Cydweithredol dan Arweiniad Dinasyddion. Bydd yn sefydlu un fenter gydweithredol yng Nghymru, gan roi mwy o reolaeth i bobl dros eu gofynion cymorth a chreu opsiwn newydd i reoli taliadau uniongyrchol. […]


Press Release: Citizen trailblazers transforming Social Services in Wales

Disability Wales and Wales Co-operative Centre are delighted to announce the three pioneering groups selected to take part in Stage 2 of the Citizen Directed Co-operatives Cymru (CDCC) project. CDCC will set up one Citizen Directed Co-operative in Wales, empowering citizens to gain greater control over their support requirements and creating a new option for […]


Pioneering project for disability rights in Wales: Citizen Directed Co-operatives Cymru

Disability Wales and Wales Co-operative Centre are celebrating the official launch of their new project today at 12:00pm at the Pierhead, Cardiff Bay and will be joined by Professor Mark Drakeford AM, Minister for Health and Social Services, and Aled Roberts AM, sponsor of the event. Citizens Directed Co-operatives Cymru (CDCC) has attracted international support […]


Project arloesol i hybu hawliau pobl anabl Cymru: Mentrau Cydweithredol dan Arweiniad Dinasyddion

Bydd Anabledd Cymru & Canolfan Cydweithredol Cymru yn dathlu lansiad swyddogol eu project heddiw am 12:00pm yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd gyda’r Athro Mark Drakeford AC, gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac Aled Roberts AC, noddwr y digwyddiad. Mae’r project wedi denu cefnogaeth o wledydd tramor a byddwn yn croesawu’r siaradwr gwadd Dr Adolf […]


Become a member today and become part of what we do

Members