Annual Conference 2017

Defending our Rights: Challenging Attitudes 19th October 2017 @ Orbit Centre, Merthyr During 2017, the review of the Framework for Action on Independent Living and the UN’s examination of the UK and Welsh Government regarding implementation of the Convention on the Rights of Disabled People has provided a timely focus on whether policies and provision […]


#FiYwEmbolden

Dathlu menywod byddar ac anabl sy’n creu newid #IAmEmbolden yn lansio enwebiadau             Mae Anabledd Cymru’n chwilio am Lysgenhadon Embolden – menywod byddar neu anabl yng Nghymru sy’n torri’r stereoteipiau, yn cyflawni pethau gwych ac yn creu newid cadarnhaol. Yn y flwyddyn sy’n dynesu at ddathlu canmlwyddiant menywod yn cael […]


£88,000 ar gyfer project ymchwil Caerdydd o dan arweiniad pobl anabl

  £88,000 ar gyfer project ymchwil Caerdydd o dan arweiniad pobl anabl Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn £88,077 fel rhan o raglen ymchwil gwerth £5 miliwn yn trafod byw’n annibynnol gan bobl anabl. Bydd project “Cyfreithiol Anabl?” yn ymchwilio rhwystrau ac atebion cyflogaeth ym maes y gyfraith ar gyfer pobl anabl. Clustnodwyd y cyllid gan […]


Bilingual DRILL logo

DRILL success for Wales!

£88,000 for National Lottery funded research project based in Cardiff led by disabled people Cardiff University has been awarded £88,077 as part of a previously funded £5 million research programme into independent living for disabled people. The “Legally Disabled?” project will explore barriers and solutions to employment in the legal profession for disabled people. It’s […]


Mae Gofal Cymdeithasol Cymru'n Moyn Aelodau Bwrdd Newydd

A oes gennych ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol? Mae sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyfle cyffrous i wella gofal cymdeithasol yng Nghymru. Maen nhw’n chwilio am aelodau o bob cefndir sydd ag awydd cryf i wella safonau gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau a ddarperir i aelodau o’r cyhoedd. Yn 2016, pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu […]


Cadwch y Dyddiad!

Mae e’n adeg honna o’r flwyddyn unwaith eto. Daw Cynhadledd & Chyfarfod Blynyddol Anabledd Cymru 2016 ar 19eg Hydref. Cynhelir y digwyddiad yn y Ramada Plaza yn Wrecsam. Bydd gwraig wadd, cyflwyniadau, trafodaethau bord gron, a rhwydweithio. Hefyd, bydd cyfle amdanom i wrando ar eich barnau. Felly, cadwch y lle yn eich dyddiaduron, a chadw […]


Diverse Cymru – Diversity in Film and TV

Diverse Cymru are working with and on behalf of the Welsh Government’s Creative Industries Sector Team to deliver a pioneering project, Diversity in Film and TV, to explore the barriers that may prevent people from diverse backgrounds becoming involved in the sector. They are working with professionals in the creative industries to explore positive solutions to ensure that […]


First minister deadlock: AMs to meet over Labour-Plaid deal

A deal to end the stalemate over who becomes first minister will be put in front of AMs from Labour and Plaid Cymru on Tuesday. The two parties will hold separate group meetings over the proposal, which could reinstall Carwyn Jones to the head of Welsh Government. Both sides said they made “good progress” over […]


Europe agrees rules on website accessibility

European Parliament reaches provisional agreement on accessibility of public sector bodies’ websites and mobile apps Many of us take the internet for granted – but if you have a disability, you soon discover that not every website is as accessible as it should be. More than 167 million EU citizens have a disability or age-related […]


Become a member today and become part of what we do

Members