Swydd Wag: Swyddog Prosiect Mentora (Person anabl)

Ysgrifen ar gefndir gwyrdd golau sydd yn dweud: Rydym yn recriwtio! Swyddog prosiect mentora, Cytundeb tymor penodol, 21 awr yr wythnos. Mae logo Anabledd Cymru ar frig y poster uwchben teitl y swydd ac mae cyfeiriad ein gwefan mewn blwch piws ar waelod y poster

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am berson anabl i gynrychioli AC fel Swyddog Prosiect Mentora i weithio ar rhaglen fentora ‘Pŵer Cyfwerth a Llais Cyfwerth’.

Mae hyn yn raglen bartneriaeth newydd gyffrous sydd â’r potensial i drawsnewid bywyd cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd yn recriwtio ac yn mentora menywod amrywiol, pobl BAME, pobl anabl a phobl LGBT i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, yn sefyll am swydd yn y maes gwleidyddol, gwasanaethu ar fyrddau cyhoeddus, byrddau elusennol neu fel llywodraethwyr ysgol. Mae ganddi’r grym i drawsnewid cymdeithas Cymru drwy gefnogi pobl amrywiol i ddod i bŵer fel bod ein sefydliadau gwleidyddol a chyhoeddus yn adlewyrchu dinasyddion amrywiol Cymru’n well.  

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Swydd: Swyddog y Prosiect Mentora (Person anabl)

Cyflog: £27,741(£16,644) pro rata

Oriau: Rhan-amser, tridiau/21 awr yr wythnos

Yn atebol i:       Rheolwr Polisi a Rhaglen (AC)

Rheolwr y Prosiect Mentora (WEN)

Yn gyfrifol am: Y rheiny sy’n cael eu mentora

Math o gontract: Tymor penodol: Tair blynedd tan fis Mehefin 2024

Lleoliad: Swyddfeydd AC, Caerffili (gweithio gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19)

_________________________________

Dyddiad Cau: 6yh, ddydd Llun, 5ed o Orffennaf.

Cyfweliadau: 15fed o Orffennaf

Oes gennych chi ddidordeb? Mae pob dim rydych angen ei wybod, yn cynnwys disgrifiad swydd a manylion personol, ar gael isod.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni i gael pecyn cais yn y fformat sydd orau i chi.

Ffōn: 029 2088 7325 (defnyddiwch y cyhoeddwr ar gyfer ffôn testun),

Fax: 029 2088 8702

E-bost: emma.cooksey@disabilitywales.org

Os ydych chi’n berson anabl sy’n chwilio am sialens newydd ar rydych yn cwrdd â’r meini prawf, beth ydych chi’n ddisgwyl amdano? Gwnewch gais heddiw!

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members