Vacancy: Finance and Operations Manager / Rheolwr Cyllid a Gweithredu

Colourful job poster, detailing information about the Finance and Operations Manager role. 28 hours per week

Job Title: Finance and Operations Manager 

Job Description: To ensure DW runs smoothly and efficiently by providing leadership in all financial matters including budget planning, development and reporting, accounts management and payroll activities and programmes; and all operational matters including HR, Health and Safety and IT 

Hours: 28 hours per week 

Salary: NJC Scale 32~34 £35,575 – £37,890 (£28,460 pro rata) 

Sector: Third Sector 

Contract Type: Fixed Term Contract until 31st March 2022 (potential for extension subject to funding) 

Interested? Contact us for an application pack in your preferred format on 029 2088 7325 (use announcer for text phone), fax 029 2088 8702, E-mail emma.cooksey@disabilitywales.org, or download a pack below.

Closing date: 26th February 2021 5pm 

Interview dates: 12th March 2021


Teitl: Rheolwr Cyllid a Gweithredu 

Disgrifiad: Sicrhau bod AC yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon wrth arwain ym mhob maes ariannol yn cynnwys cynllunio, datblygu ac adrodd ar gyllidebau, rheoli cyfrifon a gweithgaredd a rhaglenni cyflogres; pob mater gweithredol yn cynnwys adnoddau dynol, iechyd a diogelwch a thechnoleg gwybodaeth 

Oriau: 28 awr yr wythnos 

Cyflog: Graddfa NJC 32~34 £35,575 – £37,890 (£28,460 pro rata) 

Sector: Trydydd Sector 

Contract: Tymor sefydlog tan 31 Mawrth 2022 (posibilrwydd o estyniad yn amodol ar gyllid) 

Diddordeb? Cysylltwch â ni am becyn cais mewn fformat o’ch dewis ar 029 2088 7325 (ffôn testun drwy’r cysylltydd), ffacs 029 2088 8702, ebost emma.cooksey@disabilitywales.org, neu gallwch lawrlwytho pecyn isod. 

Dyddiad cau: 5.00yh, 26 Chwefror 2021 

Cyfweliadau: 12 Mawrth 2021

Become a member today and become part of what we do

Members