Vacancy: Civic Participation Officer / Swyddog Cyfranogiad Dinesig

A colourful poster detailing snippets of information about the vacancy. Job title: Civic Participation Officer, 28 hours per week

DW is a national Disabled People’s Organisation (DPO) and given the job requirements it is specifically recruiting a disabled person to represent it as Civic Participation Officer.  DW require this person in post as soon as possible.

  • Job Description:  To develop and deliver a pilot financial assistance scheme (access to elected office fund) to provide disabled candidates with impairment related support and adjustments, during the Senedd Cymru 2021 elections and Welsh Local Government elections 2022; to promote equality and inclusion of disabled people in political participation, including standing for office.

Hours:                        28 hours per week

Salary:                       £27,741 (NJC23) £22,192 pro rata

Sector:                       Third Sector

Contract Type:          Fixed Term Contract until 30th June 2022

Interested? Contact us for an application pack in your preferred format on 029 2088 7325 (use announcer for text phone), fax 029 2088 8702, E-mail info@disabilitywales.org, download a pack from our website

Closing date:          11th December 2020

Shortlisting:             15th December 2020

Interview dates:     22nd December 2020

Sefydliad cenedlaethol i bobl anabl yw AC a gyda gofynion y swydd maent yn recriwtio person anabl yn benodol i gynrychioli fel Swyddog Cyfranogiad Dinesig.  Mae AC angen y person i ddechrau mor fuan â phosib.

Disgrifiad Swydd: I ddatblygu a dosbarthu’r cynllun peilot cymorth ariannol (Cronfa Mynediad Etholedig i’r Swydd) i ddarparu cymorth ac addasiadau sy’n berthnasol yw nam i ymgeiswyr anabl yn ystod yr etholiadau Seneddol Cymru 2021, a’r dewisiadau ac etholiadau i’r Llywodraeth Leol Cymru 2022 i hybu cydraddoldeb a chynhwysiant pobl anabl mewn cyfranogiadau gwleidyddol, gan gynnwys cynnig am swyddi.

Oriau:                         28 awr yr wythnos

Cyflog:                       £27,741 (NJC23) £22,192 pro rata

Sector:                       Trydydd Sector

Math o Contract:      Contract cyfnod penodol tan 30ain Mehefin 2022

 Diddordeb? Cysylltwch â ni am becyn cais yn fformat o’ch dewis chi ar 029 2088 7325 (defnyddiwch cyhoeddwr ar gyfer text phone), ffacs 029 2088 8702, E-bost info@disabilitywales.org, lawrlwythwch y pecyn o’n gwefan  www.disabilitywales.org

Dyddiadau Cau:                             11eg Rhagfyr 2020

Penderfyniad Rhestr Fer:            15fed Rhagfyr 2020

Dyddiad Cyfweliad:                       22ain Rhagfyr 2020

Become a member today and become part of what we do

Members