Swydd wag: Rheolwr Cyllid

Poster glas golau gyda'r geiriau Ymunwch â'n tîm mewn ysgrifen gwyn mawr o dan logo AC. Mae teitl y swydd, Rheolwr Cyllid, yn y canol, gyda manylion eraill am y swydd oddi tano yn cynnwys oriau: 21 awr yr wythnos, cytundeb parhaol.

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am rywun i gynrychioli AC fel Rheolwr Cyllid.

Bydd y rôl parhaol hon yn eich cyflwyno i dîm cefnogol a deinamig 

Rydym yn dîm bychan, ond yn llawn nerth ac uchelgais. Rydym wedi ymrwymo i ymdrechu i sicrhau hawliau a cydraddoldeb pobl anabl yng Nghymru.

Mae yna ddigon o fuddion eraill hefyd a fydd yn caniatáu ichi daro’r cydbwysedd cywir rhwng eich gwaith a’ch bywyd personol. 

Swydd: Rheolwr Cyllid 

Cyflog: Graddfa NJC 32~34 £35,575 – £37,890 (£21,345 pro rata) 

Cytundeb: Parhaol

Sector: Trydydd Sector

Oriau gwaith: 21 awr yr wythnos (potensial ar gyfer datblygiad)

Pwrpas y rôl: Sicrhau bod Anabledd Cymru yn rhedeg yn esmwyth ac effeithlon trwy ddarparu arweinyddiaeth ar bob mater ariannol

Lleoliad: Swyddfeydd AC, Caerffili (gweithio gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19)

_________________________________

Oes gennych chi ddidordeb? Mae pob dim rydych angen ei wybod, yn cynnwys disgrifiad swydd a manylion personol, ar gael isod.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni i gael pecyn cais yn y fformat sydd orau i chi.

Ffōn: 029 2088 7325 (defnyddiwch y cyhoeddwr ar gyfer ffôn testun),

Ffacs: 029 2088 8702

E-bost: emma.cooksey@disabilitywales.org

Dyddiad Cau: 12yh (hanner dydd) Ddydd Llun 4ydd o Hydref.

Dyddiadau cyfweliad: Dydd Mawrth 12fed o Hydref

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sy’n cwrdd â’r meini prawf, felly beth ydych chi’n ddisgwyl amdano? Gwnewch gais heddiw!

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members