Swydd wag: Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth

Poster glas golau gyda'r geiriau Ymunwch â'n tîm mewn ysgrifen gwyn mawr o dan logo Anabledd Cymru. Mae teitl y swydd, Rheolwr Cyllid a Chydymfurfiaeth, yn y canol, gyda manylion pellach am y swydd oddi tano yn cynnwys oriau: Cytundeb parhaol, oriau yn agored i drafodaeth

Teitl: Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth

Cyflog: Graddfa NJC 32-34 £35,575 – £37,890 

          (£28,460 – £30,312 pro rata)

Cytundeb: Parhaol 

Oriau: Agored i drafodaeth

Gweithle: Trefniadau gweithio o bell a hybrid ar gael; Mae swyddfa AC wedi’i leoli yng Nghaerffili

_________________________________________________________

Gwnewch wahaniaeth a datblygwch eich gyrfa gydag Anabledd Cymru.

Mae gennym gyfle gwych i Reolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth ymuno â thîm rheoli Anabledd Cymru, gan helpu i gefnogi’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr i bennu’r strategaeth gyllid a datblygu rhaglenni cydymffurfio cadarn.

Mae AC yn sefydliad cynhwysol, ffyniannus a hirsefydlog sy’n gweithio ledled Cymru yn ymgyrchu dros hawliau a chydraddoldeb pob person anabl ac yn cyflawni amrywiaeth o brosiectau arloesol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fanteision gan gynnwys: 25 diwrnod o wyliau blynyddol a 5 diwrnod ychwanegol yn gysylltiedig â Gwyliau Banc; pensiwn; trefniadau gweithio hyblyg; cyfleoedd datblygiad proffesiynol; a mynediad i raglen cymorth i weithwyr. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl yn arbennig.

Diddordeb?

Cysylltwch â ni am becyn cais yn y fformat o’ch dewis ar 029 2088 7325 (ffôn testun drwy’r cysylltydd), ffacs 029 2088 8702, ebost emma.cooksey@disabilitywales.org, neu gallwch lawrlwytho pecyn isod.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members