How digital tools can support people with the cost-of-living

The Disability Wales and Digital Communities Wales logos are shown side-by-side on a white background.

Thursday 23rd March at 10am.

 

We are excited to be teaming up with our friends at Digital Communities Wales to host a webinar all about how digital tools can support people with the cost-of-living.

 

In this webinar, Digital Communities Wales will:

 

· Provide advice around data poverty and what support is available to access data and devices.

· Overview what financial information and support is online.

· Discuss money saving tools available on the Internet, including websites, social media, and community resources.

 

Book your place by clicking the button at the bottom of this page.

 

Sut y mae Offer Digidol yn gallu Cefnogi Pobl gyda’u Costau Byw

 

Yn y seminar hwn, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn:

 

· Rhoi cyngor ar dlodi data a pha gymorth sydd ar gael i gael gafael ar ddata a dyfeisiau.

· Edrych pa wybodaeth a chymorth ariannol sydd ar-lein.

· Trafod y dulliau arbed arian sydd i’w cael ar y rhyngrwyd, yn cynnwys gwefannau, y cyfryngau cymdeithasol, ac adnoddau cymunedol

 

Archebwch ei lle isod!

 

 

Get Tickets

Become a member today and become part of what we do

Members