Philip Westcott

Swyddog Cyfranogiad Dinesig

Philip standing in front of a white wall, wearing a collared shirt and dark blazer

Rôl Philip fel Swyddog Cyfranogiad Dinesig yw hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant pobl anabl mewn cyfranogiad gwleidyddol, gan gynnwys sefyll am swydd etholedig. Bydd yn datblygu ac yn cyflwyno’r Gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru i ddarparu cefnogaeth gysylltiedig â nam i ymgeiswyr anabl sy’n sefyll yn Senedd Cymru 2021 a’r rhai sy’n ceisio sefyll yn etholiadau Llywodraeth Leol 2022.

Mae gan Philip brofiad helaeth yn gweithio ym maes cyllid llywodraeth leol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gwirfoddoli gydag RNIB Cymru ac ar hyn o bryd mae’n Ymddiriedolwr / Trysorydd gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members